Usługi niematerialne w nowym pliku JPK

Jedną z trzynastu grup towarowych, która wymagać będzie specjalnego oznaczenia w nowym pliku JPK, który po raz pierwszy należy wypełnić za październik 2020 r. jest grupa GTU_12 – usługi o charakterze niematerialnym. Zgodnie z treścią rozporządzenia do tego rodzaju usług zaliczymy:

  • usługi doradcze
  • usługi księgowe
  • usługi prawne
  • usługi zarządcze
  • usługi szkoleniowe
  • usługi marketingowe
  • usługi firm centralnych (head offices)
  • usługi reklamowe
  • usługi badania rynku i opinii publicznej
  • usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

Pomimo wyszczególnienia dziesięciu kategorii usług to nadal pewne pozycje (np. usługi zarządcze, usługi reklamowe czy usługi szkoleniowe) budzą wątpliwości wśród wielu przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów postanowiło odnieść się do tej kwestii w opublikowanych pytaniach i odpowiedziach dotyczących nowego pliku JPK. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa usługi o charakterze niematerialnym należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Dla ułatwienia zostały także podane następujące klasyfikacje PKD, które powinny zaznaczyć grupę towarową GTU_12:

Lp.Rodzaj usługiKod PKD
1Usługi doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19
2Usługi księgowe69.20.2
3Usługi prawne69.1
4Usługi zarządcze62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
5Usługi marketingowe73.11.12
6Usługi firm centralnych70.1
7Usługi reklamowe73.1
8Usługi badania rynku i opinii publicznej73.2
9Usługi badań naukowych i prac rozwojowych72
10Usługi szkoleniowe85
Menu