e-faktura

Czym jest e-faktura?

E-faktura to elektroniczna wersja tradycyjnej faktury papierowej, która zawiera te same informacje, co jej odpowiednik w formie drukowanej. Jest to dokument wystawiany i przesyłany w formacie cyfrowym, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie procesem wystawiania, wysyłki oraz przechowywania faktur. E-faktury są coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, zarówno w Polsce, jak i na świecie, ze względu na liczne korzyści, jakie niosą ze sobą.

Spis treści:

 1. Faktura online – charakterystyka
 2. Korzyści z wystawiania e-faktur
 3. Programy do wystawiania faktur elektronicznych
 4. Jak bezpiecznie przesyłać e-faktury?
 5. Przechowywanie faktur elektronicznych
 6. E-faktury – podsumowanie

Faktura online – charakterystyka

To podstawowy rodzaj faktury stosowany w Polsce, który zawiera informacje o transakcji sprzedaży towarów lub usług, w tym kwotę podatku VAT. Faktura brutto to faktura, na której podana jest wartość sprzedaży z uwzględnieniem podatku VAT, natomiast faktura netto wielopozycyjna to faktura, na której wartość sprzedaży jest przedstawiona bez podatku VAT, a podatek jest naliczany dla każdej pozycji osobno.

Ważnymi elementami każdej faktury są dane na fakturze, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, numer faktury, data wystawienia oraz data sprzedaży. Ponadto, na fakturze muszą znaleźć się informacje o towarach lub usługach, takie jak nazwa towaru, ilość, jednostka miary, cena jednostkowa, wartość netto, stawka podatku oraz wartość brutto.

Wyróżniamy różne rodzaje faktur, takie jak faktura wewnątrzwspólnotowa (dla transakcji między podmiotami z różnych krajów UE), faktura samofakturowania (wystawiana przez nabywcę towarów lub usług), faktura pro forma (o charakterze informacyjnym, nie stanowi podstawy do rozliczeń podatkowych), faktura uproszczona (z mniejszą ilością danych niż na fakturze VAT) czy faktura korygująca (służąca do korekty błędów na wcześniej wystawionej fakturze).

W zależności od sytuacji, wystawiane są także inne rodzaje faktur, takie jak faktura vat małego podatnika (dla podatników korzystających z preferencyjnych zasad opodatkowania), faktura podatnika zwolnionego vat (dla podmiotów zwolnionych z obowiązku płacenia VAT), faktura vat marża (dla transakcji objętych specjalnymi zasadami opodatkowania marży) czy faktura zaliczkowa (dokumentująca wpłatę zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży).

W przypadku niektórych faktur stosowane są specyficzne zasady rozliczeń podatkowych. Ważne jest również, aby na fakturze znalazły się informacje o numerze rachunku bankowego sprzedawcy oraz ewentualne dopiski do faktury, takie jak informacje o stawkach ryczałtu czy bdo na fakturę (baza danych odbiorców).

Korzyści z wystawiania e-faktur

Wystawianie faktur VAT to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą. Warto jednak zwrócić uwagę na korzyści związane z wystawianiem e-faktur, takie jak automatyczne księgowanie faktury. W przypadku e-faktur, proces wystawiania i wysyłania dokumentów jest znacznie szybszy i wygodniejszy niż w przypadku faktur tradycyjnych.

Poprawnie sporządzona faktura VAT powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, numer faktury, datę wystawienia, datę sprzedaży oraz informacje o towarach lub usługach. W przypadku e-faktur, te dane są automatycznie wprowadzane do systemu, co minimalizuje ryzyko błędów i ułatwia kontrolę nad dokumentacją.

Wystawiając fakturę VAT w formie elektronicznej, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z różnych programów fakturowania, które pozwalają na szybkie i łatwe wysłanie faktury do klienta. Dzięki temu, można zrealizować wystawienie faktur w krótkim czasie, co przekłada się na lepszą organizację pracy i większą efektywność.

Warto również zwrócić uwagę na fakturę VAT marża, która jest stosowana w przypadku transakcji objętych specjalnymi zasadami opodatkowania marży. W takim przypadku, na fakturze VAT nie wykazuje się podatku VAT, a jedynie marżę uzyskaną przez sprzedawcę. Wystawienie takiej faktury w formie elektronicznej pozwala na łatwe i szybkie rozliczenie transakcji.

W przypadku e-faktur, terminy oczekiwania na zapłatę są zazwyczaj krótsze niż w przypadku faktur tradycyjnych. Pozwala to na szybsze rozliczenie transakcji i poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto, e-faktury umożliwiają automatyczne księgowanie faktury, co przyspiesza proces rozliczeń i pozwala na lepszą kontrolę nad finansami firmy.

Korzystanie z e-faktur przynosi wiele zalet, takich jak szybkość i wygoda wystawiania dokumentów, krótsze terminy rozliczeń oraz automatyczne księgowanie faktur. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności, a nie na papierkowej pracy związanej z wystawianiem faktur.

e-faktura

Programy do wystawiania faktur elektronicznych

Na rynku dostępnych jest wiele programów do wystawiania faktur online, które ułatwiają proces wystawiania i przesyłania e-faktur. Przykłady takich programów to faktura.pl, afaktury.pl czy faktury saldeosmart. Każdy z nich oferuje różne funkcje i możliwości, które pozwalają na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Wystawianie faktur za pomocą programu do faktur jest proste i intuicyjne. Wystarczy zarejestrować się w wybranym serwisie, dodać dane swojej firmy oraz klientów, a następnie wystawić fakturę, korzystając z gotowych szablonów. Programy te automatycznie generują niezbędne dane na fakturze, takie jak numer faktury czy datę wystawienia, co minimalizuje ryzyko błędów.

Warto zwrócić uwagę na krajowy system e-faktur, który umożliwia przesyłanie e-faktur w formie faktur ustrukturyzowanych. Dzięki temu, e-faktury są łatwiejsze do przetworzenia przez odbiorców, co przyspiesza proces rozliczeń. Aby przesyłać e-faktury w ramach tego systemu, wystarczy zintegrować swój program do wystawiania faktur online z krajowym systemem e-faktur.

Integracja programu do wystawiania faktur z krajowym systemem e-faktur pozwala na automatyczne przesyłanie faktur do klientów oraz odbieranie od dostawców. Dzięki temu, przedsiębiorca może skupić się na swojej działalności, a nie na papierkowej pracy związanej z wystawianiem i przesyłaniem faktur.

Jak bezpiecznie przesyłać e-faktury?

Bezpieczne przesyłanie faktur elektronicznych jest kluczowe dla ochrony danych osobowych oraz informacji finansowych przedsiębiorstw. Aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych e-faktur, warto zastosować się do kilku najlepszych praktyk:

 • Szyfrowanie danych: Przed wysłaniem e-faktury, warto zaszyfrować jej zawartość, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem. Można to zrobić, korzystając z narzędzi do szyfrowania dostępnych w programach do wystawiania faktur elektronicznych.
 • Autoryzacja dwuetapowa: Wprowadzenie autoryzacji dwuetapowej dla dostępu do programu do wystawiania faktur online zwiększa bezpieczeństwo danych. Dzięki temu, nawet jeśli hasło zostanie skradzione, osoba nieuprawniona nie będzie mogła uzyskać dostępu do systemu bez dodatkowego kodu weryfikacyjnego.
 • Bezpieczne łącze: Przesyłanie e-faktur powinno odbywać się za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego, takiego jak HTTPS. Dzięki temu, dane przesyłane są w sposób zaszyfrowany, co utrudnia ich przechwycenie przez osoby trzecie.
 • Regularne aktualizacje oprogramowania: Aktualizowanie programów do wystawiania faktur elektronicznych oraz systemów operacyjnych pomaga w ochronie przed nowymi zagrożeniami. Producenci oprogramowania często wprowadzają poprawki bezpieczeństwa, które eliminują znalezione luki.
 • Weryfikacja odbiorcy: Przed wysłaniem e-faktury, warto upewnić się, że adres e-mail odbiorcy jest prawidłowy i należy do rzeczywistego klienta. W ten sposób unikniemy przypadkowego wysłania faktury do nieuprawnionej osoby.

Stosując się do powyższych zasad, można znacznie zwiększyć bezpieczeństwo przesyłania faktur elektronicznych. Warto również pamiętać o regularnym monitorowaniu sytuacji bezpieczeństwa oraz szkoleniu pracowników z zakresu ochrony danych. W ten sposób można utrzymać wysoki poziom ochrony informacji w firmie.

Przechowywanie faktur elektronicznych

Przechowywanie faktur elektronicznych jest istotnym elementem zarządzania dokumentacją w firmie. W Polsce, zgodnie z przepisami prawa, faktury elektroniczne muszą być przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym zostały wystawione. W przypadku kontroli podatkowej, przedsiębiorca musi być w stanie przedstawić wszystkie przechowywane faktury w formie elektronicznej.

Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących przechowywania faktur elektronicznych:

 1. Bezpieczne przechowywanie danych: Faktury elektroniczne powinny być przechowywane w sposób zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. Można to osiągnąć, stosując szyfrowanie danych oraz zabezpieczając dostęp do systemu przechowywania hasłami i autoryzacją dwuetapową.
 2. Tworzenie kopii zapasowych: Regularne tworzenie kopii zapasowych przechowywanych faktur elektronicznych pozwala na ochronę danych przed utratą spowodowaną awarią sprzętu czy atakiem hakerskim. Warto przechowywać kopie zapasowe w różnych lokalizacjach, np. na zewnętrznym dysku twardym oraz w chmurze.
 3. Systematyczne porządkowanie faktur: Aby ułatwić odnalezienie konkretnej faktury w przypadku kontroli podatkowej, warto systematycznie porządkować przechowywane dokumenty. Można to zrobić, stosując odpowiednią strukturę folderów oraz nazewnictwo plików, które ułatwiają identyfikację faktur.
 4. Utrzymanie aktualności oprogramowania: Regularne aktualizowanie oprogramowania służącego do przechowywania faktur elektronicznych pozwala na ochronę danych przed nowymi zagrożeniami. Producenci oprogramowania często wprowadzają poprawki bezpieczeństwa, które eliminują znalezione luki.

Stosując się do powyższych zasad, można znacznie zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania faktur elektronicznych oraz ułatwić zarządzanie dokumentacją w firmie. Warto również pamiętać o regularnym monitorowaniu sytuacji bezpieczeństwa oraz szkoleniu pracowników z zakresu ochrony danych. W ten sposób można utrzymać wysoki poziom ochrony informacji w przedsiębiorstwie.

e-faktura

E-faktury – podsumowanie

E-faktury to nowoczesne rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści przedsiębiorcom, takich jak oszczędność czasu, redukcja kosztów oraz większa kontrola nad dokumentacją. Ważne jest jednak, aby pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu danych zawartych w e-fakturach oraz stosowaniu najlepszych praktyk dotyczących ich przechowywania. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z kontrolami podatkowymi czy audytami oraz utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony informacji w przedsiębiorstwie.

E-faktury to przyszłość zarządzania dokumentacją w firmach, a ich stosowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich klientów. Warto zatem zainwestować w odpowiednie oprogramowanie oraz szkolenia dla pracowników, aby w pełni wykorzystać potencjał e-faktur. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który chciałby w pełni poświęcić się prowadzeniu działalności – zostaw sprawy księgowe nam. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami EDF TAX.