wynagrodzenie minimalne w 2024,

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w 2024?

Nowy rok przynosi wiele zmian w naszym kraju, a jedną z najważniejszych z nich jest kwota minimalnego wynagrodzenia. To bardzo ważna kwestia, ponieważ dotyczy wszystkich osób pracujących oraz prowadzących własny biznes, nieważne, czy jest on małą firmą, czy szybko rozwijającą się korporacją. Dlatego właśnie w tym artykule wyjaśnimy i omówimy temat, jakim jest wynagrodzenie minimalne w 2024 roku. Dowiesz się, ile ono wynosi oraz jaka jest aktualna minimalna stawka godzinowa. Oprócz tego przedstawimy jakie są prognozy dotyczące wysokości wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku oraz które zmiany mogą wpłynąć na jego wartość.

Spis treści:

 1. Czym jest wynagrodzenie minimalne?
  • Kto określa wynagrodzenie minimalne?
 2. Wynagrodzenie minimalne w 2024
  • Wynagrodzenie minimalne brutto i netto w 2024
  • Wynagrodzenie minimalne dla studenta w 2024
 3. Minimalna stawka godzinowa 2024
  • Podwójna podwyżka wynagrodzenia minimalnego
  • Czy stawka na umowie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne w 2024?
 4. Minimalne wynagrodzenie w 2024 – podsumowanie

Czym jest wynagrodzenie minimalne?

Wynagrodzenie minimalne to najniższa kwota, jaką pracodawca może wypłacić pracownikowi za pełny etat. Jest to wartość mająca na celu zapewnienie godziwego wynagrodzenia za pracę oraz ochronę pracujących przed wyzyskiem. Wynagrodzenie minimalne ma wpływ na ogólny poziom płac w kraju, a także na podwyżki pensji.

Kto określa wynagrodzenie minimalne?

W Polsce wynagrodzenie minimalne ustalane jest przez rząd, który podejmuje decyzje dotyczące jego podwyżek. Proces ten opiera się na konsultacjach z partnerami społecznymi, takimi jak związki zawodowe i organizacje pracodawców. W praktyce oznacza to, że wyżej wymienione organy negocjują wysokość wynagrodzenia minimalnego, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: inflacja, wzrost gospodarczy czy sytuacja na rynku pracy.

W Rzeczypospolitej Polskiej podstawą prawną regulującą kwestię podwyżki minimalnego wynagrodzenia jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z jej przepisami, rząd ma obowiązek przedstawić projekt ustawy dotyczącej podwyżki wynagrodzenia minimalnego do 15 czerwca każdego roku. Następnie, po konsultacjach z partnerami społecznymi, ustawa jest procedowana przez Sejm i Senat, a ostatecznie podpisywana przez prezydenta RP.

Warto zaznaczyć, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale także osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. W przypadku tych ostatnich, podwyżka minimalnego wynagrodzenia wpływa na minimalną stawkę godzinową.

Wynagrodzenie minimalne 2024

W 2024 roku nastąpiła kolejna podwyżka płacy minimalnej, która wpłynie zarówno na minimalne wynagrodzenie brutto, jak i netto. Warto również zwrócić uwagę na najniższą krajową dla studentów, która również ulegnie zmianie.

Wynagrodzenie minimalne brutto i netto w 2024

Planowana podwyżka płacy minimalnej 2024 wpłynie na wartość minimalnego wynagrodzenia brutto. Od 1. stycznia tego roku wzrosło ono do 4242 zł. Jeśli natomiast chodzi o to, ile pracownicy dostaną w rzeczywistości, czyli o stawkę netto – kwotę uzyskiwaną po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego, to będzie to kwota około 3221,98 zł. Dokładna stawka netto może się lekko wahać ze względu na różnice w wysokości składek ZUS dla wybranych pracowników, to czy pracownik należy do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), a także od jego wieku. Od 1. lipca 2024 wynagrodzenie minimalne wyniesie 4300 złotych, czyli 3261,53 zł netto.

Wynagrodzenie minimalne dla studenta w 2024

W 2024 roku również ulegnie zmianie najniższa krajowa dla studentów. Warto zwrócić uwagę, że zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, najczęściej nie odprowadzają ani składek ZUS ani podatku dochodowego. W przypadku tych umów, podwyżka wpłynie na minimalną stawkę, którą pracodawca wypłaca studentowi, najczęściej w formie kwoty brutto = kwocie netto.

wynagrodzenie minimalne w 2024

Minimalna stawka godzinowa 2024

W 2024 roku, podobnie jak w przypadku wynagrodzenia minimalnego, przewiduje się również zmiany w minimalnej stawce godzinowej. Od 1. stycznia 2024 minimalna stawka godzinowa to 27,70 zł, natomiast od 1. lipca 2024 będzie to 28,10 zł.

Podwójna podwyżka wynagrodzenia minimalnego

W związku z planowanym podwyższeniem płacy minimalnej, można się spodziewać, że wpłynie to również na minimalną stawkę godzinową. Warto zwrócić uwagę na możliwość tzw. podwójnej podwyżki wynagrodzenia minimalnego, która wpłynie na stawki godzinowe w przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. W praktyce oznacza to, że pracodawcy będą musieli dostosować się do nowych przepisów i wypłacać wyższe wynagrodzenia zarówno pracownikom etatowym, jak i zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych.

Czy stawka na umowie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne w 2024?

W przypadku umów o pracę, stawka na umowie może być niższa niż pensja minimalna ustalona przez rząd. Jednakże wypłacane wynagrodzenie nie może wynosić mniej niż stawka minimalna. Należy przy tym pamiętać, że miesięczne wynagrodzenie może składać się zarówno z stawki podstawowej, jak również z dodatków stażowych, premii uznaniowych czy bonusów. Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, również obowiązuje minimalna stawka godzinowa. W związku ze zmianami w wysokości płacy minimalnej oraz stawek godzinowych, pracodawcy najczęściej proponują pracownikom podpisanie aneksu do umowy, który informuje o zmianie wysokości wynagrodzenia, natomiast nie jest to konieczne.

wynagrodzenie minimalne w 2024

Minimalne wynagrodzenie w 2024 – podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty dotyczące wynagrodzenia minimalnego w 2024 roku. Przedstawiliśmy informacje na temat wynagrodzenia minimalnego brutto i netto, a także minimalnej stawki godzinowej oraz wynagrodzenia dla studentów. Wskazaliśmy również, że w 2024 roku odbędzie się podwójna podwyżka wynagrodzenia minimalnego, która wpłynie również na stawki godzinowe w przypadku umów cywilnoprawnych.

W przypadku problemów z ustaleniem stawek wynagrodzeń swoich pracowników, zapraszamy do kontaktu. Firma EDF TAX specjalizuje się w księgowości i pomaga rozwiązywać tego typu problemy. Możesz więc zapomnieć o ciągłym śledzeniu najnowszych zmian prawnych i powierzyć nam formalności związane z naliczaniem podatków, wynagrodzeń i składek ZUS pracowników!