sprawy w e-urzędzie

Jakie sprawy załatwię w e-urzędzie skarbowym?

E-urząd skarbowy to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia załatwianie spraw podatkowych przez Internet. Dzięki niemu, obywatele mogą zaoszczędzić czas i uniknąć konieczności osobistego stawienia się w urzędzie. Dowiedz się, jakie sprawy można załatwić w elektronicznym urzędzie skarbowym, jakie są jego właściwości oraz jak korzystać z usług e-urzędu skarbowego, dzięki czemu zaoszczędzisz dużo czasu. Postępująca cyfryzacja urzędów pozwala na na szybsze rozliczenia, przesyłanie deklaracji i wypełnianie wniosków, co usprawni zarządzanie i efektywne prowadzenie Twojej firmy!

Spis treści:

 1. Jakie sprawy załatwię w e-urzędzie skarbowym?
 2. Właściwości e-urzędu skarbowego
 3. Usługi e-urzędu skarbowego
  • Złożenie wniosku przez profil zaufany
  • Rozliczenie deklaracji podatkowych
 4. Podsumowanie

Jakie sprawy załatwię w e-urzędzie skarbowym?

Elektroniczny urząd skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online, co pozwala na oszczędność czasu i wygodę. Wśród spraw, które można załatwić w e-urzędzie skarbowym, znajdują się między innymi:

 • złożenie deklaracji podatkowych,
 • wysyłanie wniosków o zwrot podatku,
 • uzyskanie informacji o stanie konta podatkowego,
 • składanie wniosków o interpretacje podatkowe,
 • zgłoszenie zmiany danych osobowych.

Warto zwrócić uwagę na proces złożenia wniosku w e-urzędzie skarbowym. Aby to zrobić, należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny potwierdzony weryfikacją przez bankowość elektroniczną. Dzięki temu, wnioski są składane w sposób bezpieczny i szybki.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, warto wiedzieć, jak wpłynie to na korzystanie z e-urzędu skarbowego. Zmiana adresu zamieszkania może wpłynąć na właściwość urzędu skarbowego, do którego należy zgłosić się w sprawach podatkowych. W takiej sytuacji, warto zaktualizować adres zamieszkania w systemie e-urzędu skarbowego, aby uniknąć nieporozumień.

Aby zmienić adres zamieszkania w systemie e-urzędu skarbowego, wystarczy zalogować się na swoje konto, a następnie przejść do sekcji „Dane osobowe”. Tam będzie można dokonać aktualizacji danych, w tym adresu zamieszkania. Po zatwierdzeniu zmian, nowe dane zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego.

Właściwości e-urzędu skarbowego

 

Określenie właściwości e-urzędu skarbowego jest kluczowe dla prawidłowego załatwienia spraw podatkowych. Właściwy urząd skarbowy zależy od miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku małżeństw i nierezydentów może być inny niż dla osób samotnych. Wybór urzędu skarbowego w systemie e-urzędu skarbowego jest prosty, ustalamy go na podstawie adresu zamieszkania. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, warto zaktualizować swoje dane w systemie, aby uniknąć nieporozumień. Właściwy urząd skarbowy można również sprawdzić, korzystając z wyszukiwarki urzędów dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów lub w zestawieniu urzędów skarbowych.

W przypadku małżonków, właściwy urząd skarbowy jest wybierany na podstawie miejsca zamieszkania wspólnego. Jeśli małżonkowie mieszkają osobno, właściwy urząd skarbowy będzie zależał od miejsca zamieszkania każdego z nich. W przypadku nierezydentów, czyli osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski, właściwy urząd skarbowy będzie zależał od miejsca, w którym osoba ta uzyskuje dochody z Polski.

Warto korzystać z wyszukiwarki urzędów oraz zestawienia urzędów skarbowych, aby upewnić się, że wybraliśmy właściwy urząd skarbowy. Wyszukiwarka urzędów pozwala na wpisanie swojego adresu zamieszkania, a następnie wyświetla informacje o właściwym urzędzie skarbowym. Zestawienie urzędów skarbowych to lista wszystkich urzędów w Polsce.

sprawy w e-urzędzie

Usługi e-urzędu skarbowego

Usługi e-urzędu skarbowego to szeroki wachlarz e-usług dostępnych dla podatników, które pozwalają na załatwienie wielu spraw podatkowych przez Internet. Dzięki kompleksowej obsłudze i e-administracji, podatnicy mogą korzystać z różnych usług online w e-urzędzie skarbowym, takich jak złożenie wniosku przez profil zaufany czy automatyczne poprawianie deklaracji podatkowych.

Złożenie wniosku przez profil zaufany

Profil zaufany to narzędzie umożliwiające bezpieczne logowanie na profil podatnika w e-urzędzie skarbowym. Aby zalogować się do profilu zaufanego, należy posiadać aktywowany profil oraz dane do logowania. Logowanie przez dane może odbywać się za pomocą identyfikatora, hasła oraz kodu SMS lub certyfikatu kwalifikowanego. Po zalogowaniu, podatnik może złożyć wniosek przez profil zaufany w prosty i szybki sposób.

Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego, warto się z nim zapoznać. Aby jak się zalogować do profilu zaufanego, wystarczy odwiedzić stronę internetową odpowiedniej instytucji, takiej jak ePUAP lub bezpośrednio e-urząd skarbowy, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Po zalogowaniu, będziesz mógł korzystać z różnych usług online dostępnych w urzędzie skarbowym, a także innych urzędach, takich jak urząd cywilny, ZUS czy urząd gminy.

Jakie wnioski możesz złożyć przez e-urząd skarbowy?

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia:
  • o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach,
  • o dochodach,
  • o wysokości dochodu i składkach,
 • Zgłoszenie ZAP-3,
 • Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
 • Pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty,
 • Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 • Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal),
 • Zawiadomienie ZAW-NR,
 • Pełnomocnictwo UPL-1/Zawiadomienie OPL-1

Jeżeli Twoja sprawa jest związana z innymi czynnościami, które nie posiadają odpowiedniego wzoru wniosku w e-urzędzie skarbowym, możesz złożyć także wniosek poprzez pismo ogólne.

Rozliczenie deklaracji podatkowych

E-urząd skarbowy oferuje możliwość automatycznego poprawiania deklaracji podatkowych za pomocą usługi e-pit. Dzięki temu, podatnicy mogą rozliczyć pit online w prosty i wygodny sposób. Aby skorzystać z usługi twój e-pit, wystarczy wybrać wygenerowaną deklarację pit na stronie e-urzędu skarbowego, a następnie sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne.

Roczne rozliczenie pit za pomocą e-pitu pozwala na szybkie i łatwe złożenie deklaracji podatkowej. E-urząd skarbowy może wygenerować automatycznie rozliczony pit podatnika, co pozwala na uniknięcie ewentualnych problemów związanych z nieprawidłowym wypełnieniem deklaracji. Usługa Twój e-pit jest dostępna dla wszystkich podatników rozliczających się formularzem pit 28, 36 oraz 37.

W e-urzędzie skarbowym podatnicy mogą również sprawdzić informacje na temat zwrotu podatku, mikrorachunku podatkowego oraz swojego profilu podatnika. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się do e-urzędu skarbowego za pomocą danych do logowania w ramach profilu zaufanego lub innej metody weryfikacji. Warto również pamiętać, że e-urząd skarbowy jest nadzorowany przez naczelnika urzędu skarbowego oraz Ministerstwo Finansów, co gwarantuje bezpieczeństwo i rzetelność świadczonych usług.

sprawy w e-urzędzie

Podsumowanie

Dzięki korzystaniu z e-urzędu skarbowego możesz załatwić wiele spraw online, np. składać wnioski przez profil zaufany czy automatycznie korygować deklaracje podatkowe. Sprawdzisz w nim także swoje zwroty podatkowe, mikrorachunek podatkowy i profil podatnika. To narzędzie ułatwia rozliczenia podatkowe, oszczędzając Twój czas i wysiłek. Pozwala szybko i łatwo rozliczyć podatki oraz uniknąć błędów.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na stale rozbudowywaną zakładkę e-mikrofirma, która pozwoli sprawniej i prościej rozliczyć zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Znajdziesz w niej m.in. raport podatnika, który zawiera sekcję z danymi identyfikacyjnymi, informacjami o zaległościach i egzekucji, zaliczkach, deklaracjach, rachunkach bankowych i pełnomocnikach, a także informacje o przynależności do grupy VAT lub kapitałowej.

Jeżeli jesteś na początku swojej drogi z prowadzeniem działalności gospodarczej, dopiero myślisz o założeniu firmy lub poszukujesz sprawdzonych i rzetelnych księgowych – zapraszamy do kontaktu z zespołem EDF TAX.