księgowość elektroniczna a tradycyjna, mały zus

Mały ZUS – przewodnik po preferencyjnych składkach dla przedsiębiorców

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W związku z tym, istotne jest poznanie różnych możliwości, które mogą pomóc w oszczędzaniu na kosztach związanych z prowadzeniem firmy. Jednym z takich rozwiązań jest mały ZUS, który pozwala na korzystanie z preferencyjnych składek dla przedsiębiorców. W tym artykule przybliżymy temat małego ZUS, omówimy dla kogo jest przeznaczony, jak zgłosić się do niego, jakie są korzyści z jego wykorzystania oraz jakie zmiany czekają mały ZUS w 2024 roku.

Spis treści:

 1. Czym jest mały ZUS i dla kogo jest przeznaczony?
  • Dla kogo jest mały ZUS: kryteria i warunki
  • Kto nie może skorzystać z małego ZUS i dlaczego?
 2. Jak zgłosić się do małego ZUS i jakie są obowiązki po zgłoszeniu?
  • Termin zgłoszenia
 3. Obowiązki przedsiębiorcy po zgłoszeniu do małego ZUS
 4. Jakie są korzyści z małego ZUS i jakie są jego składki?
  • Wysokość składek na mały ZUS
 5. Możliwe zmiany
 6. Konsekwencje korzystania z programu mały ZUS
 7. Podsumowanie

Czym jest mały ZUS i dla kogo jest przeznaczony?

Mały ZUS to preferencyjny system opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Celem tego rozwiązania jest obniżenie kosztów prowadzenia firmy, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem.

ramach małego ZUS, przedsiębiorcy mają możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, takie jak emerytalne, rentowe, chorobowe czy wypadkowe. Składki te są obliczane na podstawie preferencyjnych stawek, które są niższe niż te stosowane w przypadku standardowego ZUS. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dla kogo jest mały ZUS: kryteria i warunki

Mały ZUS jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy spełniają warunki określone przez ustawodawcę. Aby skorzystać z tego systemu, przedsiębiorca musi prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą oraz osiągać przychód nieprzekraczający limitu 120 000 złotych w ubiegłym roku podatkowym oraz prowadzić działalność przez dłużej niż 60 dni w poprzednim roku. Dodatkowo, przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto zaznaczyć, że warunki małego ZUS mogą ulegać zmianom w związku z nowelizacjami przepisów prawa. Dlatego przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z tego systemu powinni na bieżąco śledzić zmiany w przepisach oraz konsultować się z doradcami podatkowymi czy księgowymi.

Kto nie może skorzystać z małego ZUS i dlaczego?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z małego ZUS. Kto nie może skorzystać z małego ZUS? Przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek, takich jak spółka z o.o. czy spółka jawna. Ponadto, przedsiębiorcy, którzy osiągają przychód przekraczający określony limit, również nie mogą korzystać z preferencyjnych stawek składek. Warto również pamiętać, że mały ZUS nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne, które muszą być opłacane według standardowych stawek.

Nie możesz opłacać składek Mały ZUS Plus:

 • w pierwszym roku prowadzenia działalności
 • jeśli spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.
 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy
 • rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystasz ze zwolnienia z VAT
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej
 • wykonujesz w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywałeś dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie może skorzystać osoba, która w poprzednim roku prowadziła działalność jako:

 • twórca, artysta
 • osoba wykonująca wolny zawód
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Podsumowując, mały ZUS to atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności pozarolniczej w ubiegłym roku podatkowym. Dzięki temu systemowi, można zaoszczędzić na kosztach związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak warto pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca może z niego skorzystać, dlatego warto dokładnie sprawdzić, czy spełniasz wymagane kryteria.

e-urząd skarbowy, mały zus

Jak zgłosić się do małego ZUS i jakie są obowiązki po zgłoszeniu?

Zgłoszenie do małego ZUS wymaga wykonania kilku kroków. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis procesu zgłoszenia:

 1. Upewnij się, że spełniasz warunki do skorzystania z małego ZUS, takie jak prowadzenie pozarolniczej jednoosobowej działalności gospodarczej oraz osiąganie przychodu nieprzekraczającego limitu 120 000 złotych.
 2. Zgłoś się do ZUS w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaczniesz spełniać kryteria pozwalające skorzystać z ulg Mały ZUS lub Mały ZUS Plus. Dostarcz do ZUS-u:
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegasz ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” (np. zaprzestał wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
 3. Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej ZUS lub odebrać w placówce ZUS.
 4. Złóż wniosek w placówce ZUS osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP.
 5. Oczekuj na decyzję ZUS. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie przyjęte, otrzymasz informację o przystąpieniu do małego ZUS oraz o wysokości preferencyjnych składek.

Termin zgłoszenia

Termin zgłoszenia do małego ZUS zależy od momentu spełnienia warunków jego otrzymania. Jeżeli rozpocząłeś działalność w 2023 i spełniasz warunki, złóż odpowiednie dokumenty do 31 stycznia 2024 roku, a preferencyjne składki będą obowiązywać od lutego tegoż roku. Jeśli zaczniesz spełniać wymogi po tym terminie, to na zgłoszenie chęci przystąpienia do małego ZUS-u masz 7 dni. Również w sytuacji, gdy wznawiasz swoją działalność i spełniasz warunki uprawniające do korzystania z małego ZUS-u, złóż dokumenty w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia wznowienia działalności gospodarczej.

Obowiązki przedsiębiorcy po zgłoszeniu do małego ZUS

Po zgłoszeniu do małego ZUS, przedsiębiorca ma kilka obowiązków, które musi spełniać, aby korzystać z preferencyjnych składek. Oto najważniejsze z nich:

 • Przekazanie do ZUS informacji o:
  • rocznym przychodzie
  • rocznym dochodzie
  • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek.
 • Informowanie ZUS o zmianach w swojej sytuacji, które mogą wpłynąć na możliwość korzystania z małego ZUS, takich jak zmiana formy prowadzenia działalności.
 • Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne według standardowych stawek, gdyż mały ZUS nie obejmuje tych składek.

Dzięki temu, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą korzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, co pozwala im zaoszczędzić na kosztach prowadzenia firmy.

Jakie są korzyści z małego ZUS i jakie są jego składki?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają określone kryteria, mogą skorzystać z małego ZUS i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Ulgi mały ZUS przynoszą przedsiębiorcom szereg korzyści, takich jak:

 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dzięki niższym składkom na ubezpieczenia społeczne.
 • Możliwość zaoszczędzenia środków finansowych, które można przeznaczyć na rozwój firmy lub inne cele.
 • Uproszczenie rozliczeń z ZUS, gdyż składki są stałe i niezależne od przychodów przedsiębiorcy.
 • Większa stabilność finansowa, gdyż przedsiębiorca wie, ile wyniosą jego składki na ubezpieczenia społeczne w danym roku.

Wysokość składek na mały ZUS

W ramach małego ZUS, wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe jest niższa niż w przypadku standardowych składek. Natomiast wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne nie ulega zmianie i przedsiębiorca opłaca je według standardowych stawek.

Podstawa składki, jaką zadeklarujesz, musi mieścić się między tymi dwoma wartościami, czyli:

 • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2024 roku będzie to 1272,60 zł)
 • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2024 roku będzie to 4694,40 zł).

Większość przedsiębiorców decyduje się na minimalną podstawę składki, wobec czego miesięczna składka na mały ZUS w 2024 roku wynosić będzie 402,65 zł, do których należy doliczyć dodatkowo składkę zdrowotną.

Korzystanie z małego ZUS pozwala przedsiębiorcom na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, co przekłada się na mniejsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zatem sprawdzić, czy spełniamy warunki do skorzystania z małego ZUS i zgłosić się do tego systemu, aby cieszyć się jego korzyściami.

PIT 11, mały zus

Możliwe zmiany

Program mały ZUS podlega licznym modyfikacjom polegającym na m.in. zmianie sposobu liczenia dochodu, limity dochodu czy okres jego obowiązywania. Aby przygotować się na ewentualne zmiany w małym ZUS, warto podjąć następujące kroki:

 1. Monitorować informacje na temat zmian w małym ZUS, aby być na bieżąco z planowanymi modyfikacjami.
 2. Analizować wpływ zmian na prowadzoną działalność gospodarczą, aby ocenić, czy będą one korzystne czy niekorzystne dla przedsiębiorstwa.
 3. Przygotować się na ewentualne zmiany w sposobie rozliczania przychodów gospodarczych, np. poprzez konsultację z księgowym lub doradcą podatkowym.
 4. W razie potrzeby, dostosować sposób prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych, aby spełniać nowe wymagania związane z małym ZUS.
 5. W przypadku zmiany limitu przychodów uprawniających do korzystania z małego ZUS, sprawdzić, czy przedsiębiorstwo nadal będzie spełniać kryteria dochodowe.

Warto zatem śledzić informacje na temat planowanych modyfikacji i przygotować się na ewentualne zmiany, aby uniknąć problemów związanych z rozliczeniami i korzystaniem z preferencyjnych stawek składkowych. Możesz również skorzystać z porady biura rachunkowego EDF TAX, w którym nasi księgowi wytłumaczą Ci zachodzące zmiany oraz podpowiedzą, co zrobić, aby skorzystać z preferencyjnych składek.

Konsekwencje korzystania z programu mały ZUS

Tak jak w przypadku innych ulg w opłacaniu składek ZUS, korzystanie z Małego ZUS Plus jest dobrowolne.
Jeśli preferujesz opłacanie wyższych składek i chcesz zapewnić sobie wyższe świadczenia w przyszłości, możesz zadeklarować wyższą podstawę wymiaru składki niż najniższa podstawa obliczana na podstawie dochodu. Jest to kwota zawierająca się pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Masz również możliwość nie skorzystania z Małego ZUS Plus lub zrezygnowania z niego w trakcie roku. W przypadku rezygnacji z ulgi w danym miesiącu oraz pozostałych miesięcy do końca roku, będziesz płacić składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad, w pełnej wysokości.

Twoja decyzja dotycząca skorzystania z Małego ZUS Plus będzie miała wpływ na wysokość przysługujących ci świadczeń (takich jak chorobowe, rentowe czy emerytalne), ponieważ są one obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie.

Pamiętaj, że wybierając niższe składki, musisz liczyć się z otrzymywaniem niższych świadczeń w przyszłości.

Podsumowanie

Mały ZUS to preferencyjny systemem składek dla małych przedsiębiorców spełniających określone warunki. Aby z niego skorzystać musisz prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą powyżej jednego roku, osiągać dochód nieprzekraczający limitu 120 000 złotych oraz wykluczyć sytuacje, w których mały ZUS nie jest dostępny. Zwróć uwagę na proces zgłoszenia do małego ZUS, terminy zgłoszeń oraz obowiązki przedsiębiorcy po zgłoszeniu.

Korzystania z małego ZUS niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak obniżona wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Pamiętaj, że wiąże się to również z niższymi świadczeniami w przyszłości, takimi jak niższa emerytura czy zasiłek chorobowy.

Podsumowując, mały ZUS to atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria i chcą skorzystać z preferencyjnych stawek składkowych. Warto jednak pamiętać o obowiązkach związanych z korzystaniem z tego systemu oraz śledzić informacje na temat planowanych zmian, aby dostosować się do ewentualnych modyfikacji i uniknąć problemów związanych z rozliczeniami. Jeżeli chcesz się upewnić, że spełniasz warunki przystąpienia do programu mały ZUS – skorzystaj z porady księgowych EDF TAX.