ulga podatkowa na mieszkanie

Ulga podatkowa na mieszkanie

Ulga podatkowa na mieszkanie to jeden ze sposobów, w jaki państwo wspiera obywateli w zakupie własnego lokum. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu, omawiając jego zasady, regulacje oraz kryteria, które muszą spełniać osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia.

Warto zaznaczyć, że ulgi podatkowe mają na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego, co może przyczynić się do zwiększenia dostępności mieszkań dla szerszego grona odbiorców. Dzięki temu, osoby, które wcześniej nie mogły sobie pozwolić na zakup nowego mieszkania, mają szansę na poprawę swojej sytuacji mieszkaniowej.

W kolejnych sekcjach artykułu dowiesz się, na czym dokładnie polega ulga mieszkaniowa, jakie regulacje prawne ją dotyczą oraz kto może z niej skorzystać. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Na czym polega ulga mieszkaniowa?
 2. Kto może skorzystać z ulgi podatkowej na mieszkanie?
 3. Ulgi podatkowe na mieszkanie – regulacje
 4. Podsumowanie

Na czym polega ulga mieszkaniowa?

Odliczenia i ulgi to instrumenty, które pozwalają na zmniejszenie obciążenia podatkowego. W przypadku ulgi mieszkaniowej, mówimy o ulgach w podatku dochodowym od sprzedanych nieruchomości, które mają na celu wspieranie zakupu mieszkań przez obywateli. W związku z tym, warto poznać zastosowanie ulgi podatkowej oraz wysokość ulg podatkowych, aby w pełni zrozumieć, jakie korzyści można uzyskać.

Zastosowanie ulgi podatkowej polega na możliwości odliczenia od podatku dochodowego części wydatków poniesionych na zakup mieszkania. W praktyce oznacza to, że podatnik może obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe, co przekłada się na niższe koszty zakupu nieruchomości.

Poszerzona ulga to rozszerzenie ulgi podatkowej, które pozwala na odliczenie większej kwoty od podatku dochodowego. W ramach poszerzonej ulgi, podatnik może odliczyć nie tylko wydatki związane z zakupem mieszkania, ale także koszty związane z jego remontem czy adaptacją. Warto jednak pamiętać, że poszerzona ulga obowiązuje tylko w określonych przypadkach i pod pewnymi warunkami.

Podsumowując, ulga mieszkaniowa to instrument, który pozwala na zmniejszenie obciążenia podatkowego związanego z zakupem mieszkania. W zależności od rodzaju ulgi, preferencji podatkowych czy poszerzonej ulgi, podatnik może uzyskać znaczące korzyści finansowe. Warto zatem dokładnie zapoznać się z zasadami ulgi mieszkaniowej, aby w pełni wykorzystać jej potencjał.

ulga podatkowa na mieszkanie

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej na mieszkanie?

Ulga mieszkaniowa dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym dokonali odpłatnego zbycia:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%. Wskazana ulga pozwala na obniżenie tego zobowiązania pod warunkiem spełnienia kryteriów zwalniających z podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, które opisujemy poniżej.

Wolne od podatku są dochody osiągnięte z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych pod warunkiem, że w okresie maksymalnie 3 lat po dokonaniu odpłatnego zbycia nieruchomości, uzyskany przychód zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Czym są własne cele mieszkaniowe?

 • nabycie budynku mieszkalnego, lub jego części;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lub udziału w takim prawie, także jednorodzinnych domów w spółdzielni mieszkaniowej;
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub udziału w takim gruncie, prawa do wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego, a także innego gruntu pod warunkiem, że zmieni on swoje przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego w okresie pięciu lat;
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, lub jego części
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego.
 • wydatki na spłatę kredytu bądź pożyczki zaciągniętego na cele mieszkaniowe przed dniem odpłatnego zbycia nieruchomości, dotyczy to także kredytów konsolidacyjnych oraz kredytu refinansowego.

Zatem, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości, czyli tzw. ulgi na mieszkanie, podatnik jest zobowiązany do wykorzystania przychodu ze sprzedawanego obiektu na własne cele mieszkaniowe.

Ulgi podatkowe na mieszkanie – regulacje

Wielu nabywców nieruchomości zadaje sobie pytanie, które wydatki dotyczące przebudowy, rozbudowy czy remontu budynku wliczają się w uprawnienia do odliczenia ulgi.

W zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy są to wydatki poniesione na:

 • wykonanie podłóg;
 • wykonanie tynków;
 • wymianę lub instalację wyposażenia technicznego, takiego jak instalacja wodna, kanalizacyjna, grzewcza czy gazowa;
 • inne umocowane na stałe elementy, np. szafy wnękowe, obudowa wanny, pawlacz;
 • wykonanie okładzin ściennych i powłok malarskich.

Do skorzystania z ulg podatkowych uprawniają również wydatki na niezbędne sprzęty AGD:

 • kuchenki elektryczne, gazowe i elektryczno-gazowe;
 • płyty indukcyjne;
 • płyty ceramiczne;
 • piekarnik;
 • zmywarka;
 • pralka;
 • wewnętrzne oświetlenie sufitowe i ścienne, w tym taśmy LED;
 • okapy kuchenne.

Według interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów, są to wydatki niezbędne, gdyż stanowią zakończenie instalacji gazowej, gazowo-elektrycznej, elektrycznej, wodociągowej, wodociągowo-kanalizacyjnej lub wentylacyjnej. Zatem podlegają odliczeniu na podstawie ulgi na mieszkanie.

ulga podatkowa na mieszkanie

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy ulgi podatkowe na mieszkanie oraz ich regulacje. Przedstawiliśmy również, kto może skorzystać z tych ulg, zwracając uwagę na różne kryteria, które należy spełnić.

Podkreślamy, że warto zapoznać się z aktualnymi przepisami oraz sprawdzić, które ulgi są dostępne dla konkretnej sytuacji – warto w tym celu zapoznać się z ogólnymi lub indywidualnymi interpretacjami Ministerstwa Finansów, a także ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu można osiągnąć znaczne oszczędności oraz zoptymalizować swoje rozliczenie podatkowe. Pamiętajmy również o ograniczeniach czasowych dotyczących odliczenia ulgi na mieszkanie.

Jeżeli niedawno zmieniałeś mieszkanie i zastanawiasz się, czy przysługują Ci ulgi na mieszkanie, skontaktuj się z zespołem EDF TAX. Oferujemy profesjonalne doradztwo podatkowe i pomoc z wypełnieniem deklaracji PIT-39, dotyczącej dochodów ze zbycia nieruchomości.