Ulga ZUS dla małych firm

Ulga ZUS dla małych firm

W Polsce, ulgi podatkowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju małych przedsiębiorstw. Jedną z takich ulg jest ulga ZUS dla małych firm, która pozwala na obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu rozwiązaniu, które może przyczynić się do oszczędności i wzrostu konkurencyjności małych przedsiębiorstw na rynku.

Ulga ZUS dla małych firm to preferencyjne traktowanie podatkowe, które pozwala na obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to szczególnie ważne dla małych przedsiębiorców, którzy często borykają się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki uldze podatkowej, mogą oni zaoszczędzić na składkach ZUS, co przekłada się na większe środki na rozwój firmy.

Warto zaznaczyć, że ulga ZUS dla małych firm nie jest jedynym rodzajem ulg podatkowych dostępnych dla przedsiębiorców. Istnieje wiele innych ulg, takich jak ulga na start czy ulga na badania i rozwój, które również mogą przyczynić się do oszczędności i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Dlatego warto poznać różne rodzaje ulg podatkowych i wykorzystać je w praktyce, aby zoptymalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Spis treści:

 1. Kto może płacić preferencyjne składki na ZUS?
 2. Obniżenie składek ZUS – zasady
 3. Jak długo można płacić obniżone składki ZUS dla małych firm?
 4. Obniżone składki a Ulga na start
 5. Podsumowanie

Kto może płacić preferencyjne składki na ZUS?

ZUS umożliwia nowym firmom korzystanie z preferencyjnych składek ZUS przez okres do 24 miesięcy po rozpoczęciu pozarolniczej działalności.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne może płacić przedsiębiorca, który spełnia łącznie dwa warunki:

 • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracował na etacie i wykonywał czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Drugi warunek dotyczy całego 24-miesięcznego okresu korzystania z obniżonych składek na ZUS. Oznacza to, że od dnia, w którym przedsiębiorca rozpoczyna działalność na rzecz byłego pracodawcy, traci prawo do ustalania preferencyjnej podstawy i płacenia niższych składek.

Z możliwości obniżenia składek na ZUS nie możesz skorzystać osoba, która w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych:

 • prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
 • wykonywała działalność twórczą lub artystyczną
 • prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu,
 • była wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 • prowadziła publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ulga ZUS dla małych firm

Obniżenie składek ZUS – zasady

Zazwyczaj przedsiębiorca reguluje składki na ubezpieczenie społeczne na podstawie własnego zgłoszenia. Minimalna kwota, którą może zgłosić, wynosi 60% przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Kwota składek jest ustalana jako stosowny procent tej kwoty. Na przykład składka emerytalna wynosi 19,52% zgłoszonej kwoty.

Niemniej jednak, nowe jednoosobowe firmy lub partnerzy w spółkach cywilnych mogą przez pełne 24 miesiące kalendarzowe płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne, obliczone od obniżonej kwoty zgłoszenia.

Obniżona kwota zgłoszenia nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek i prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to nie opłaca on za siebie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Uwaga! Obniżenie składek na ZUS dotyczy wyłącznie składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie. Za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców przedsiębiorca musi płacić składki normalnej wysokości.

Jak długo można płacić obniżone składki ZUS dla małych firm?

W przypadku obniżonych składek ZUS dla małych firm, możliwość odliczenia przysługuje przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Okres pełnych miesięcy oznacza, że jeśli firma zostanie założona na przykład dziesiątego dnia danego miesiąca, to korzystanie z ulgi zaczyna się od następnego pełnego miesiąca.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa 24-miesięcznego okresu, dlatego też czas zawieszenia działalności jest wliczany do tego okresu, w którym można płacić obniżone składki.

Obniżone składki a Ulga na start

Jeśli jesteś przedsiębiorcą rozpoczynającym działalność, zanim zaczniesz opłacać obniżone składki przez 24 miesiące, możesz skorzystać z Ulgi na start, co oznacza płacenie tylko składki zdrowotnej przez 6 miesięcy.

Jeśli upłynął okres Ulgi na start lub zrezygnowałeś z niej wcześniej, to możesz korzystać z preferencyjnych składek ZUS przez 24 miesiące.

Rozpoczęcie okresu opłacania preferencyjnych składek liczysz:

 • od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi, ale dzień ten nie może być wcześniejszy od dnia, w którym zgłosisz wniosek o rezygnację z Ulgi na start przed upływem 6 miesięcy,
 • od następnego dnia po upływie 6 miesięcy korzystania z Ulgi na start.

W przypadku ulgi na start, przedsiębiorca może korzystać z obniżonych składek przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podsumowując, obniżone składki ZUS dla małych firm oraz ulga na start to dwie różne formy wsparcia dla przedsiębiorców.

Ulga ZUS dla małych firm

Podsumowanie

Omówiliśmy ulgę ZUS dla małych firm rozpoczynających działalność, która pozwala na obniżenie składek na ZUS dla przedsiębiorców spełniających określone kryteria. Przedstawiliśmy, kto może płacić preferencyjne składki na ZUS, na czym polega obniżenie składek oraz jak długo można z nich korzystać. Porównaliśmy również obniżone składki ZUS z ulgą na start, która również wspiera nowo założone firmy.

Warto zwrócić uwagę na różnice między ulgą na start a obniżonymi składkami ZUS dla małych firm. Każda z nich ma swoje specyficzne cechy, które mogą wpłynąć na korzyści dla przedsiębiorców.

W związku z tym, przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować dostępne ulgi oraz obniżone składki ZUS, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla swojej sytuacji. Pamiętajmy, że odpowiednie zarządzanie kosztami oraz korzystanie z dostępnych ulg może znacząco wpłynąć na sukces Twojego przedsiębiorstwa. Jeżeli potrzebujesz doradztwa przy zakładaniu firmy – zapraszamy do kontaktu!