Co oferujemy?

Przygotowanie do procesu likwidacji

Przygotowanie niezbędnych dokumentów likwidacyjnych

Wsparcie merytoryczne w postępowaniu likwidacyjnym

Przygotowanie dokumentów do KRS, US i ZUS

Dla kogo?

Prowadzimy likwidacje przedsiębiorstw w dowolnej formie prawnej (m. in. spółka z o.o., spółka komandytowa, spółki cywilne, indywidualne działalności gospodarcze)

Prowadzimy likwidacje stowarzyszeń i fundacji

Jakie osiągniesz korzyści?

zagwarantujesz sobie rzetelną i kompletną likwidację przedsiębiorstwa

zyskasz cenny czas i unikniesz kosztownych błędów

Zakończenie działalności gospodarczej jest naturalnym etapem dla wielu przedsiębiorców. Odmienne wizje wspólników, bardziej atrakcyjne alternatywy czy nietrafiony pomysł są przyczyną zakończenia działalności wielu biznesów. Niestety, od strony formalnej proces likwidacji przedsiębiorstwa jest bardzo skomplikowany i potrafi skutecznie zniechęcić do dalszego prowadzenia firmy wielu biznesmenów.

Powierzając nam proces likwidacji swojego przedsiębiorstwa pozbędziesz się czasochłonnego i uciążliwego obowiązku, mając pewność, że dopełnimy wszelkich formalności.

Menu