Co oferujemy?

Pomoc w wyborze najlepszej formy prowadzenia działalności

Kompleksową obsługę procesu przekształcenia w trybie KSH

Kompleksową obsługę procesu przekształcenia poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa nowej spółce lub wniesienie majątku aportem

Przygotowanie wymaganych dokumentów do KRS, US i ZUS

Dla kogo?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego

Jakie osiągniesz korzyści?

zagwarantujesz sobie prawidłowy i sprawny przebieg procesu przekształcenia formy działalności

wybierzesz najlepszą możliwą formę prawną dla swojego biznesu

Wraz z upływem czasu zmieniają się zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne czynniki wpływające na funkcjonowanie Twojej firmy. Chęć pozyskania inwestora, sprzedaż przedsiębiorstwa, pogorszenie między wspólnikami czy zmiana przepisów podatkowych to tylko niektóre ze zdarzeń, które wpływają na opłacalność prowadzenie biznesu w aktualnej formie. Bardzo często w wyniku zmiany różnych okoliczności zasadne jest przekształcenie jednego podmiotu w inny. Jednocześnie w wyniku procesu przekształcenia nowy podmiot może zachować prawa i obowiązki swojego poprzednika, co zapewnia ciągłość prowadzenia firmy i stabilność.

Nasi specjaliści pomogą Ci przekształcić spółkę lub działalność. Zajmą się wszystkimi formalnościami jak przygotowanie uchwały w sprawie przekształcenia spółki, sporządzenie sprawozdania finansowego czy przygotowania dokumentów do KRS.

Menu