Dla kogo?

Ofertę PREMIUM kierujemy do przedsiębiorców, którzy chcą w pełni poświęcić się działalności biznesowej i przekazać wszystkie obowiązki formalnoprawne w ręce specjalistów. W zależności od potrzeb możesz wybrać część lub wszystkie usługi, które oferujemy.

Co obejmuje?

oraz:

Redakcja umów z pracownikami i kontrahentami

Prowadzenie rachunkowości zarządczej

Zarządzanie płynnością finansową

Bieżąca obsługa płatności

Sekretariat korporacyjny (organizacja zgromadzeń wspólników, redakcja uchwał, aktualizacja danych w rejestrach)

W zależności od potrzeb możesz wybrać część lub wszystkie usługi, które oferujemy.

Redakcja umów

Dobrze skonstruowana umowa z pracownikami lub kontrahentami jest podstawą efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, w wielu przypadkach, przedsiębiorcy samodzielnie redagujący umowy zapominają o kluczowych dla siebie zapisów albo wprowadzają zapisy skazane na unieważnienie.

Nasi specjaliści zadbają o to, aby umowy, które stworzymy dla Ciebie spełniały dwie najważniejsze zasady:

zabezpieczenie interesów klienta
zgodność z obowiązującym prawem

Sekretariat korporacyjny

Redagowanie uchwał wspólników i zarządu

Prowadzenie księgi protokołów

Tworzenie pełnomocnictw

Zmiany danych w rejestrach

Usługi sekretariatu korporacyjnego, wbrew swojej nazwie, nie są skierowane tylko dla dużych firm, ale dla wszystkich spółek. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy obowiązków formalnoprawnych, które trzeba spełnić, aby spółka funkcjonowała zgodnie ze wszystkimi zasadami. Często dopiero w wyniku kontroli lub postępowań sądowych okazuje się, że w spółce od lat istniały zaniedbania, które mogą prowadzić do przykrych konsekwencji karnych i finansowych. Dlatego warto zawczasu zadbać o kompletność i poprawność wszelkiej dokumentacji.

Obsługa płatności

W wielu firmach, nawet tych dużych, realizacją przelewów zajmuje się bezpośrednio właściciel. Początkowo wydaje się, że jest to tylko kilkanaście minut w miesiącu. Jednak wraz z rozwojem firmy, gdy przybywa pracowników i klientów, realizacja przelewów zaczyna pochłaniać coraz więcej cennego czasu przedsiębiorcy.

W pełni rozumiemy, że dostęp do środków pieniężnych przedsiębiorstwa jest kwestią newralgiczną, jednak obecne rozwiązania technologiczne pozwalają na przekazanie tych rutynowych czynności naszym specjalistom, przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa.

Menu