faktura vat

Faktura VAT – najważniejsze informacje

Faktura VAT to dokument księgowy, który zawiera informacje o transakcji sprzedaży towarów lub usług. Jest ona niezbędna dla podatników VAT, gdyż stanowi podstawę do rozliczenia podatku od wartości dodanej. W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty związane z fakturami VAT. Poznaj ich elementy, różnice między fakturą VAT a paragonem, czy też kto może wystawić fakturę VAT.

Warto zaznaczyć, że faktura VAT jest dokumentem o szczególnym znaczeniu dla przedsiębiorców. Pozwala na prawidłowe rozliczenie podatku VAT oraz ewidencjonowanie transakcji sprzedaży. Dlatego też, każdy przedsiębiorca powinien znać zasady wystawiania faktur VAT oraz obowiązki związane z ich przechowywaniem. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Elementy faktury VAT
 2. Faktura VAT marża
 3. Faktura pro forma
 4. Kto może wystawić fakturę VAT?
 5. Jak wystawić fakturę VAT?
 6. Czym faktura VAT różni się od paragonu?
 7. Faktura VAT – ważne daty
 8. Podsumowanie

Elementy faktury VAT

Podatek VAT to podatek obrotowy, który obowiązuje w Polsce i Unii Europejskiej. Jest to podatek od wartości dodanej, naliczany na każdym etapie obrotu towarami i usługami. Jest podatkiem pośrednim, co oznacza, że ostatecznie ponoszony jest przez konsumenta, a nie przez przedsiębiorcę.

W Polsce obowiązuje system opodatkowania podatkiem VAT, obejmujący różne stawki podatku oraz zwolnienia z VAT. Przedsiębiorcy muszą znać zasady opodatkowania VAT oraz stosować je w praktyce. W tym celu, wystawiają oni faktury VAT, które stanowią podstawę do obliczania podatku VAT zgodnego ze stawkami przewidzianymi ustawą.

Wśród nich można wyróżnić takie stawki VAT jak: 23%, 8%, 5% oraz 0%. Istnieją również zwolnienia z VAT dla niektórych towarów i usług.

Na fakturze VAT muszą znaleźć się informacje dotyczące podatnika VAT, jak jego nazwa, adres, numer NIP. Zawierać musi też informacje o transakcji, jak opis towarów lub usług, ilość, cena jednostkowa, wartość netto, stawka VAT, kwota podatku VAT oraz wartość brutto transakcji. Ponadto, na fakturze VAT musi być wskazana data wystawienia oraz termin płatności.

W przypadku rozliczenia VAT, przedsiębiorca musi obliczyć różnicę między podatkiem naliczonym (który został naliczony przez dostawców towarów/usług) a podatkiem należnym (który musi odprowadzić do urzędu skarbowego). Jeżeli różnica jest dodatnia, przedsiębiorca musi zapłacić VAT do urzędu skarbowego, jeśli jest ujemna, może ubiegać się o zwrot podatku.

Warto zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje podatników VAT, takie jak:

 • czynni podatnicy VAT (przedsiębiorcy, zarejestrowani jako podatnicy VAT, mają obowiązek wystawiania faktur VAT oraz składania deklaracji VAT),
 • podatnik VAT zwolniony (przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na niski obrót)
 • mały podatnik VAT (przedsiębiorca korzystający z uproszczonego systemu rozliczeń VAT).

W przypadku unikania problemów z prawidłowym opodatkowaniem VAT, przedsiębiorcy muszą stosować się do przepisów i procedur określonych przez Ministerstwo Finansów oraz korzystać z narzędzi takich jak kalkulator VAT czy podatki.gov.pl ułatwiających prawidłowe rozliczenie podatku VAT.

Faktura VAT marża

Faktura VAT marża to specjalny rodzaj faktury VAT, który stosowany jest w przypadku sprzedaży towarów objętych tzw. schematem marży. Schemat marży dotyczy głównie przedsiębiorców zajmujących się handlem używanymi towarami, dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami. Wystawienie faktury VAT marża pozwala na opodatkowanie jedynie marży uzyskanej przez sprzedawcę, a nie całej wartości sprzedaży.

Proces wystawiania faktury VAT marża różni się od wystawiania standardowej faktury VAT. Na fakturze VAT marża należy uwzględnić następujące elementy:

 • Nazwę, adres oraz numer NIP sprzedawcy i nabywcy
 • Opis towarów lub usług
 • Ilość oraz cenę jednostkową towarów lub usług
 • Wartość netto sprzedaży
 • Wartość marży uzyskanej przez sprzedawcę
 • Stawkę VAT oraz kwotę podatku VAT naliczonego od marży
 • Wartość brutto sprzedaży
 • Datę wystawienia faktury oraz termin płatności

Warto zaznaczyć, że faktura VAT marża nie zawiera informacji o stawce VAT oraz kwocie podatku VAT naliczonego od wartości netto sprzedaży. Opodatkowaniu podlega jedynie marża uzyskana przez sprzedawcę.

faktura vat

Faktura pro forma

Faktura pro forma to dokument, który ma na celu przedstawienie warunków transakcji oraz informacji o towarach lub usługach, które mają być sprzedane. Nie jest dokumentem księgowym ani podatkowym. Jej wystawienie nie powoduje obowiązku zapłaty podatku VAT ani obowiązku rozliczenia podatku VAT przez sprzedawcę.

Różnice między fakturą pro forma a standardową fakturą VAT to:

 • Ten typ faktury nie jest dokumentem księgowym ani podatkowym
 • Na fakturze pro forma nie ma obowiązku podawania stawki VAT oraz kwoty podatku VAT
 • Faktura pro forma nie powoduje obowiązku zapłaty podatku VAT ani obowiązku rozliczenia podatku VAT przez sprzedawcę
 • Może ona być wystawiona przed dokonaniem transakcji, w celu przedstawienia warunków sprzedaży oraz informacji o towarach lub usługach

W praktyce, faktura pro forma często wystawiana jest w celu potwierdzenia zamówienia, uzgodnienia warunków płatności lub dostawy, a także w przypadku eksportu towarów, gdy wymagane jest przedstawienie dokumentów celnych.

Kto może wystawić fakturę VAT?

Wystawienie faktury VAT jest możliwe dla podmiotów spełniających określone kryteria. Aby móc wystawić fakturę VAT, podmiot musi być zarejestrowany jako podatnik VAT oraz posiadać ważny numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). Warto zaznaczyć, że nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT. Decyzja o rejestracji zależy od osiąganych przychodów oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Przykłady różnych typów podmiotów, które mogą wystawić fakturę VAT:

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – indywidualni przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się jako podatnicy VAT i prowadzą własną działalność gospodarczą.
 • Spółki cywilne – podmioty będące wspólnym przedsięwzięciem dwóch lub więcej osób fizycznych, które zarejestrowały się jako podatnicy VAT.
 • Spółki handlowe – takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) czy spółki akcyjne (S.A.), które zarejestrowały się jako podatnicy VAT.
 • Organizacje pozarządowe – np. fundacje czy stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą i zarejestrowały się jako podatnicy VAT.
 • Jednostki samorządu terytorialnego – takie jak gminy, powiaty czy województwa, które prowadzą działalność gospodarczą i zarejestrowały się jako podatnicy VAT.

Ważne jest, aby pamiętać, że wystawienie faktury VAT wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku VAT oraz przekazania go do urzędu skarbowego w określonym terminie. Dlatego też, przedsiębiorcy, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT, nie mogą wystawiać faktur VAT. W przypadku sprzedaży towarów lub usług powinni wystawiać paragony fiskalne lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji.

faktura vat

Jak wystawić fakturę VAT?

Wystawienie faktury VAT to proces, który może wydawać się skomplikowany, jednak dzięki szczegółowemu przewodnikowi oraz omówieniu różnych elementów, które muszą pojawić się na fakturze VAT, stanie się on prostszy i bardziej zrozumiały. Poniżej przedstawiamy poszczególne kroki, które należy wykonać, aby prawidłowo wystawić fakturę VAT:

 1. Wybierz odpowiedni program lub szablon faktury VAT – istnieje wiele programów księgowych oraz szablonów dostępnych online, które ułatwiają wystawienie faktury VAT. Upewnij się, że wybrany program lub szablon zawiera wszystkie niezbędne elementy faktury VAT.
 2. Wprowadź dane sprzedawcy – na fakturze VAT muszą znaleźć się dane podmiotu wystawiającego fakturę, takie jak nazwa firmy, adres, NIP oraz numer konta bankowego.
 3. Wprowadź dane nabywcy – podobnie jak w przypadku sprzedawcy, na fakturze VAT muszą znaleźć się dane nabywcy, takie jak nazwa firmy, adres oraz NIP (jeśli nabywca jest podatnikiem VAT).
 4. Wprowadź informacje o transakcji – na fakturze VAT powinny znaleźć się informacje dotyczące sprzedanych towarów lub usług, takie jak nazwa, ilość, jednostka miary, cena jednostkowa oraz wartość netto.
 5. Oblicz wartość podatku VAT – dla każdej pozycji na fakturze VAT należy obliczyć wartość podatku VAT, stosując odpowiednią stawkę VAT (np. 23%, 8% lub 5%). Następnie należy obliczyć łączną wartość podatku VAT dla całej faktury.
 6. Wprowadź wartość brutto – wartość brutto na fakturze VAT to suma wartości netto oraz podatku VAT. Wartość brutto powinna być wyraźnie zaznaczona na fakturze.
 7. Wprowadź daty ważne dla faktury VAT – na fakturze VAT muszą znaleźć się daty takie jak data wystawienia faktury, data wykonania usługi lub dostawy towarów oraz termin płatności.
 8. Podpisz fakturę VAT – faktura VAT powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do wystawiania faktur w imieniu podmiotu wystawiającego fakturę.

Warto pamiętać, że wystawienie faktury VAT to nie tylko obowiązek, ale również prawo podatnika VAT. Dzięki prawidłowo wystawionej fakturze VAT, przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony, co pozwala na zmniejszenie obciążenia podatkowego.

Czym faktura VAT różni się od paragonu?

Faktura VAT i paragon to dwa różne dokumenty, które mają swoje podobieństwa i różnice. Oba dokumenty są wykorzystywane do potwierdzenia transakcji sprzedaży towarów lub usług, jednak mają różne zastosowania i funkcje. Podstawowe podobieństwa między fakturą VAT a paragonem to:

 • Oba dokumenty potwierdzają transakcję sprzedaży towarów lub usług;
 • Zawierają informacje o sprzedawcy i nabywcy (choć w przypadku paragonu są one znacznie ograniczone);
 • Ustalają wartość sprzedanych towarów lub usług oraz podatek VAT.

Warto jednak zwrócić uwagę na istotne różnice między tymi dokumentami:

 • Faktura VAT jest wystawiana przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT lub osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Paragon natomiast jest wystawiany przez sprzedawcę na rzecz klienta indywidualnego, który nie jest podatnikiem VAT.
 • Paragon zawiera jedynie podstawowe informacje, takie jak nazwa i adres sprzedawcy, data sprzedaży, opis towarów lub usług oraz wartość brutto. Faktura zawiera więcej szczegółowych informacji, jak: dane sprzedawcy i nabywcy, opis towarów/usług, stawki VAT, wartości netto, podatku VAT i brutto.
 • Faktura VAT umożliwia podatnikowi VAT odliczenie podatku naliczonego, co pozwala na zmniejszenie obciążenia podatkowego. Paragon nie daje takiej możliwości.
 • Faktura VAT musi być wystawiona w określonym terminie. Najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż. Paragon natomiast jest wystawiany na bieżąco, w momencie dokonania transakcji.

W związku z powyższymi różnicami, faktura VAT jest preferowana w sytuacjach, gdy obie strony transakcji są podatnikami VAT lub gdy nabywca jest osobą fizyczną, która chce posiadać dokument potwierdzający zakup towaru lub usługi w celach gwarancyjnych lub reklamacyjnych. Paragon natomiast jest wystarczający w przypadku transakcji między sprzedawcą a klientem indywidualnym, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie potrzebuje dokumentu umożliwiającego odliczenie podatku VAT.

Faktura VAT – ważne daty

W przypadku faktur VAT istnieją kluczowe daty, które należy śledzić, aby uniknąć kar i odsetek. Wśród nich znajdują się terminy płatności oraz terminy składania deklaracji.

Terminy płatności:

 • Termin płatności – to data, do której nabywca musi uiścić należność za otrzymaną fakturę VAT. Zwykle wynosi on 14, 30 lub 60 dni od daty wystawienia faktury. Może być jednak inny, jeśli strony transakcji tak ustalą.
 • Termin przekazania faktury – faktura VAT powinna być przekazana nabywcy najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż.

Terminy składania deklaracji:

 • Miesięczne rozliczenie VAT – podatnicy rozliczający się miesięcznie muszą złożyć deklarację VAT-7 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
 • Kwartalne rozliczenie VAT – podatnicy rozliczający się kwartalnie muszą złożyć deklarację VAT-7K do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy rozliczenie.

Aby efektywnie zarządzać tymi datami i uniknąć kar oraz odsetek, warto stosować się do poniższych porad:

 • Ustalaj terminy płatności zgodnie z możliwościami finansowymi Twojej firmy oraz nabywcy.
 • Wystawiaj faktury VAT na bieżąco, aby uniknąć opóźnień w przekazaniu ich nabywcom.
 • Monitoruj terminy płatności faktur oraz wpływy na rachunek bankowy, aby na bieżąco kontrolować płynność finansową firmy.
 • Wykorzystuj narzędzia do zarządzania fakturami, takie jak: programy księgowe czy aplikacje do wystawiania faktur, które automatycznie przypominają o terminach płatności.
 • Planuj terminy składania deklaracji VAT z wyprzedzeniem, aby uniknąć opóźnień i ewentualnych kar.
 • W razie potrzeby skorzystaj z usług biura rachunkowego, które pomoże Ci w terminowym rozliczaniu VAT oraz monitorowaniu terminów płatności faktur.

Zarządzanie kluczowymi datami związanymi z fakturą VAT jest niezbędne, aby uniknąć problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach czy składaniu deklaracji. Dzięki stosowaniu się do powyższych porad, można zminimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji.

Podsumowanie

 

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z fakturą VAT. W skład tego wchodzą: jej elementy, faktura VAT marża, faktura pro forma, kto może wystawić fakturę VAT. Omówiliśmy też jak ją wystawić oraz różnice między fakturą VAT a paragonem. Przedstawiliśmy również ważne daty związane z fakturą VAT oraz porady dotyczące zarządzania nimi, aby uniknąć kar i odsetek.

Elementy faktury VAT obejmują m.in. dane sprzedawcy i nabywcy, numer faktury, datę wystawienia i sprzedaży, opis towarów lub usług. Znajdują się tam też: stawki VAT, wartości netto i brutto oraz ewentualne rabaty. Omówiliśmy również specyfikę faktury VAT marża oraz faktury pro forma.

Fakturę VAT może wystawić podmiot będący czynnym podatnikiem VAT oraz także osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, ale dokonuje sprzedaży opodatkowanej. Wyjaśniliśmy również, jak wystawić fakturę VAT, zwracając uwagę na konieczność uwzględnienia wszystkich wymaganych elementów oraz stosowanie odpowiednich stawek podatku.

Wiedza na temat faktury VAT jest niezbędna dla każdego przedsiębiorcy, który chce prowadzić działalność zgodnie z przepisami prawa podatkowego oraz uniknąć problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach czy składaniu deklaracji. Dzięki tej wiedzy, zarówno początkujący, jak i zaawansowani przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć zagadnienia związane z fakturą VAT.