PIT 36, ulgi podatkowe

PIT 36

Do 30. kwietnia 2024 jest czas, by wysłać do urzędu skarbowego wszystkie rozliczenia podatkowe za ubiegły rok rozliczeniowy. Wśród dokumentów u wielu osób znajdzie się także PIT 36. Czym on jest i dla kogo jest przeznaczony? Zapraszamy do lektury naszego artykułu, gdzie wyjaśniamy najważniejsze kwestie w tym temacie!

Spis treści:

  1. Czym jest PIT 36 i kto go rozlicza?
  2. Czy PIT 36 rozlicza się automatycznie?
  3. Jak rozliczyć PIT 36?
  4. Podsumowanie

Czym jest PIT 36 i kto go rozlicza?

Jest to deklaracja podatkowa, którą składają podatnicy, osiągający przychody z różnych źródeł, takich jak działalność gospodarcza, prawa autorskie czy wynajem nieruchomości.

Podatnicy są zobowiązani do składania PIT 36, gdy:

  • osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • osiągają przychody z praw autorskich, artystycznych, wynalazczych oraz związanych z prawami pokrewnymi,
  • osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze,
  • osiągają przychody z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z wyjątkiem zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,
  • osiągają przychody z kapitałów pieniężnych, z wyjątkiem przychodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Należy zwrócić uwagę, że podatnik rozliczający PIT 36 musi zgłosić swoje przychody do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięto wymienione wyżej przychody. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie, podatnik może zostać ukarany grzywną lub innymi sankcjami przewidzianymi przez prawo podatkowe.

PIT 36

Czy PIT 36 rozlicza się automatycznie?

Usługa Twój e-PIT umożliwia automatyczne rozliczenie podatku dochodowego dla niektórych formularzy, od 2024 roku obejmuje także formularz PIT 36. Aby sprawdzić, czy Twój e-PIT został przygotowany przez urząd skarbowy, należy zalogować się na swoje konto na stronie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do Twój e-PIT jest proste i szybkie. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl, a następnie kliknąć „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony. Można się logować za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Kiedy Twój e-PIT jest dostępny? Urząd Skarbowy udostępnia wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe na początku lutego każdego roku. Jeśli Twój e-PIT nie został przygotowany automatycznie, będziesz musiał samodzielnie wypełnić i złożyć formularz.

Aby pobrać swój e-PIT, wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie podatki.gov.pl, a następnie przejść do zakładki „Deklaracje”. Tam znajdziesz listę dostępnych deklaracji, w tym Twój e-PIT. Możesz go pobrać w formacie PDF lub XML, a następnie wydrukować lub przesłać drogą elektroniczną.

Jeśli chcesz sprawdzić swój e-PIT, po zalogowaniu się na swoje konto na stronie podatki.gov.pl, przejdź do zakładki „Deklaracje” i kliknij na numer deklaracji, którą chcesz sprawdzić. Zobaczysz szczegółowe informacje o Twoim e-PIT, w tym kwotę do zapłaty lub zwrotu podatku.

Jak rozliczyć PIT 36?

Wypełnienie PIT 36 można przeprowadzić samodzielnie, korzystając z instrukcji dostępnych na stronie podatki.gov.pl, lub za pomocą programu do rozliczania PIT. Programy te ułatwiają wypełnienie formularza, automatycznie obliczając podatek i ewentualne ulgi. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie programy obsługują rozliczenie PIT 36, dlatego należy sprawdzić, czy dany program oferuje ten formularz przed rozpoczęciem pracy.

Jeśli decydujemy się na rozliczenie przez Internet, należy zalogować się na swoje konto na stronie podatki.gov.pl, a następnie przejść do zakładki „Deklaracje”. Tam znajdziemy możliwość dodania nowej deklaracji, gdzie wybieramy formularz PIT 36. Następnie wypełniamy poszczególne sekcje formularza, korzystając z instrukcji lub programu do rozliczania. Po wypełnieniu formularza, należy go przesłać drogą elektroniczną, klikając przycisk „Wyślij”.

W przypadku rozliczenia PIT offline, należy pobrać formularz PIT 36 ze strony podatki.gov.pl, a następnie wydrukować go i wypełnić ręcznie lub za pomocą programu do rozliczania. Po wypełnieniu formularza, należy go złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym lub przesłać pocztą.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest możliwe, jeśli spełnione są określone warunki, takie jak wspólne zamieszkiwanie i brak rozdzielności majątkowej. Wspólne rozliczenie może być korzystne podatkowo, szczególnie gdy jeden z małżonków osiąga znacznie wyższe dochody niż drugi. Aby rozliczyć się wspólnie, należy wypełnić jeden formularz, uwzględniając dochody obu małżonków. Następnie trzeba złożyć go w urzędzie skarbowym lub przesłać drogą elektroniczną.

Podsumowanie

Formularz PIT 36 można rozliczyć samodzielnie poprzez pobranie go z urzędu lub strony podatki.gov.pl. Można go wypełnić online lub w wersji papierowej i osobiście dostarczyć do urzędu. Wybierają go osoby, które osiągają dochody ze źródeł innych niż umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna, np. z wynajmu mieszkania. Warto zastanowić się, czy nie korzystniej będzie rozliczyć się razem z małżonkiem, jeśli spełnia się określone wymagania, by to zrobić.

Biuro rachunkowe EDF TAX specjalizuje się w pomocy w sprawach podatkowych i wszelkiego rodzaju rozliczeniach. Jeżeli osiągasz dochody z różnych źródeł i nie masz pewności, jak poprawnie wypełnić formularz PIT 36 – zapraszamy do kontaktu.