PIT 28

PIT 28

Co roku każdy podatnik powinien wypełnić swoje zeznanie podatkowe i dostarczyć je do urzędu skarbowego. Druki, które wykorzystuje się do tego, różnią się od siebie w zależności od ilości przychodów i rodzaju opodatkowania. W tym artykule wyjaśniamy najważniejsze kwestie jednego z nich, czyli formularza PIT 28. W dalszej części tekstu znajdują się szczegółowe informacje na temat każdego z tych zagadnień, które ułatwią wypełnienie zeznania podatkowego.

Spis treści:

  1. Czym jest PIT 28?
  2. Czy PIT 28 rozlicza się automatycznie?
  3. Jak rozliczyć ten dokument?
  4. Podsumowanie

Czym jest PIT 28 i kto go rozlicza?

Formularz PIT 28 służy do rozliczenia podatku dochodowego od przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku tego konkretnego druku, mówimy o rozliczeniu podatku dochodowego od przychodów uzyskanych z tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje on przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na ten sposób opodatkowania ze względu na jego prostotę i przejrzystość. Warto zaznaczyć, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z ryczałtu – istnieją określone kryteria, które muszą być spełnione.

Przykłady sytuacji, kiedy podatnik musi rozliczyć PIT 28, obejmują:

  • Prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – w takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia formularza PIT 28, aby rozliczyć swoje przychody i koszty uzyskania przychodów.
  • Przekroczenie limitu przychodów uprawniających do opodatkowania ryczałtem – jeśli podatnik przekroczy określony próg przychodów, musi złożyć ten formularz, aby dokonać korekty swojego opodatkowania.
  • Zmiana formy opodatkowania na ryczałt w trakcie roku podatkowego – jeśli podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, musi złożyć ten formularz, aby rozliczyć swoje przychody i koszty uzyskania przychodów od momentu zmiany.

Od 2023 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych obligatoryjnie są opodatkowane przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego. To najem prowadzony poza działalnością gospodarczą. Oznacza to, że wynajmujący mają tylko jedną możliwość opodatkowania najmu prywatnego – w formie ryczałtu rozliczanego na formularzu PIT 28.

Czy PIT 28 rozlicza się automatycznie?

Podatnicy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT, która automatycznie przygotowuje wstępne rozliczenie na podstawie danych przekazanych przez płatników. Przy składaniu tego formularza, należy zwrócić uwagę czy wszystkie dane zostały uzupełnione prawidłowo. Trzeba skorygować ewentualne rozbieżności przed przesłaniem formularza do urzędu.

Od 2023 roku termin składania tego formularza został ujednolicony. Teraz, podobnie jak w przypadku PIT 37 czy PIT 36, wynosi 30. kwietnia 2024.

PIT 28

Jak rozliczyć ten dokument?

Rozliczenie PIT 28 można przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą specjalistycznych programów. Warto zacząć od zapoznania się z krokami, które należy wykonać, aby rozliczyć i wypełnić właściwy formularz:

  1. Uzyskanie formularza – można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, odebrać w urzędzie skarbowym lub skorzystać ze strony podatki.gov.pl.
  2. Wypełnienie formularza – podatnik musi wprowadzić swoje dane osobowe, informacje o przychodach i kosztach uzyskania przychodów oraz obliczyć należny podatek lub sprawdzić poprawność wygenerowanych danych.
  3. Złożenie formularza – można to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pomocą systemu e-PIT.

Jeśli chcesz rozliczyć ten formularz przez Internet, musisz zalogować się do e-pitów na stronie podatki.gov.pl. Po zalogowaniu, będziesz mógł wypełnić formularz online, a następnie wysłać PIT 28 do urzędu skarbowego. Warto zwrócić uwagę na to, że rozliczenie PIT online jest szybsze i wygodniejsze niż tradycyjne metody.

W przypadku PIT 28 nie jest możliwe rozliczanie wskazanego formularza wspólnie z małżonkiem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jeden z małżonków lub obie osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby móc wspólnie rozliczyć takie dochody, muszą oni złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z PIT 28 oraz sposób jego wypełnienia. Ten formularz jest przeznaczony dla osób osiągających dochód opodatkowany ryczałtem, np. z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z umowy najmu. Rozliczenie tego formularza przez Internet jest szybsze i wygodniejsze niż tradycyjne metody.

Biuro rachunkowe EDF TAX pomaga małym i dużym przedsiębiorcom w rozliczeniach podatkowych oraz w zakładaniu własnej działalności. Zapraszamy do kontaktu!