Składki dla studentów

Podatki i składki dla studentów

Składki ZUS to obowiązkowe opłaty, które każdy przedsiębiorca musi uiszczać na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki te mają na celu zapewnienie ubezpieczonym świadczeń związanych z chorobą, wypadkiem, emeryturą czy rentą. Warto zaznaczyć, że wysokość składek ZUS zależy od kilku czynników. To, np. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, forma opodatkowania czy wybrany rodzaj ubezpieczenia. W ostatnich latach szczególnie popularne stało się zatrudnianie studentów. W tym artykule przybliżymy temat podatków dla studentów i powiemy jakie podatki i składki dla osób uczących się na uczelniach wyższych obowiązują w polskim prawie. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

  1. Czy studenci składki ZUS?
  2. Ulga dla młodych
  3. Składki ZUS dla studentów
  4. Składki dla studentów – podsumowanie

Czy studenci płacą składki ZUS?

Składki pracownika oraz pracodawcy to obowiązkowe opłaty, które muszą być odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dotyczą one ubezpieczeń społecznych, takich jak emerytalne, rentowe, chorobowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku studentów, obowiązek płacenia składek zależy od tego, czy podejmują oni pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę czy nie.

Jeśli student podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę, to termin zapłaty składek ZUS oraz ich wysokość zależy od wynagrodzenia oraz wielkości etatu. Tak samo jak w przypadku innych pracowników. W takiej sytuacji pracodawca odprowadza składki emerytalne, rentowe, chorobowe, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. W przypadku umowy zlecenia, student zazwyczaj korzysta z ubezpieczenia pracującego rodzica lub w wyjątkowych sytuacjach jest ubezpieczony przez uczelnie. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy może być on zobowiązany do samodzielnego zgłoszenia się do ZUS i opłacania składek. To np. sytuacja, gdy student prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych obejmuje osoby do 26. roku życia i nie ma ona związku z posiadaniem statusu studenta. Mimo wszystko warto o niej pamiętać, ponieważ większość osób uczących się na studiach wyższych jest w przedziale wiekowym, który się kwalifikuje do jej uzyskania. Zatrudniając studenta poniżej 26. roku życia należy więc wziąć pod uwagę, że jest to osoba zwolniona z podatku dochodowego o ile jej roczny przychód nie przekroczy limitu 85 528 zł.

Składki dla studentów

Składki ZUS dla studentów

Terminy opłacania składek ZUS dla studentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą są takie same, jak dla innych przedsiębiorców. W związku z tym, studenci również muszą zgłosić się do ZUS i opłacać składki w odpowiednich terminach. Warto jednak zwrócić uwagę na możliwość optymalizacji składek dla studentów, którzy mogą korzystać z ulg, takich jak mały ZUS.

W przypadku optymalizacji składek, studenci prowadzący działalność gospodarczą powinni sprawdzić, czy kwalifikują się do ulg. Pozwolą im one na obniżenie wysokości składek. Dzięki temu, mogą zaoszczędzić na kosztach prowadzenia działalności, co jest szczególnie ważne dla młodych przedsiębiorców. Aby skorzystać z ulg, należy spełnić określone kryteria, takie jak prowadzenie działalności przez określony czas czy osiąganie odpowiedniej wysokości przychodów.

Warto również pamiętać, że studenci, którzy pracują na podstawie umowy o pracę również opłacają składki ZUS, jednak w ich przypadku, składki te są opłacane przez pracodawcę. Dlatego, studenci nie muszą martwić się o terminy opłacania składek ZUS, gdyż są one automatycznie potrącane z wynagrodzenia.

W przypadku studentów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, składki ZUS nie są odprowadzane. Korzystają oni z ubezpieczenia zatrudnionego rodzica lub uczelni. Warto przy tym pamiętać, że w studenci zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia nie otrzymują zasiłku chorobowego. Dzieje się tak, ponieważ nie opłaca on składek chorobowych. Może natomiast korzystać z pomocy medycznej w publicznych placówkach opieki zdrowotnej.

Składki dla studentów

Składki dla studentów – podsumowanie

W przypadku studentów pracujących na podstawie umowy o pracę, składki ZUS opłaca pracodawca. To ułatwia im rozliczenia z ZUS. W przypadku, gdy student prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą musi zgłosić się do ZUS i opłacać składki w odpowiednich terminach. Jednakże, może on skorzystać z optymalizacji składek dzięki ulgom, takim jak mały ZUS czy mały ZUS plus, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Zatrudnianie różnego typu pracowników do swojej firmy wiąże się z licznymi składkami, podatkami i ulgami. Prowadząc własną działalność gospodarczą, właściciel nierzadko nie ma czasu na ciągłe śledzenie najnowszych przepisów prawnych dotyczących takich kwestii jak, np. zmiany w PIT. W takim przypadku warto postawić na usługi świadczone przez biura rachunkowe. EDF TAX zajmie się nie tylko księgowością, ale i wszelkimi sprawami dotyczącymi formalności związanych z naliczaniem wynagrodzeń, podatków i składek ZUS dla pracowników. Ponadto osoby chcące założyć swoją działalność gospodarczą również mogą na nas liczyć! Pomożemy założyć nie tylko spółkę, ale i również wszelkiego rodzaju fundacje i stowarzyszenia.