Składki ZUS na umowie o pracę

W Polsce, składki ZUS są obowiązkowym elementem umowy o pracę, które mają na celu zapewnienie pracownikom odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Są one przeznaczone na finansowanie różnych świadczeń, takich jak emerytury, renty, zasiłki chorobowe czy świadczenia rodzinne. Warto zatem przyjrzeć się bliżej, jakie są rodzaje składek ZUS, kto odpowiada za ich odprowadzenie oraz jakie są stawki składki ZUS na umowie o pracę.

 

Spis treści:

 1. Kto odprowadza składki ZUS?
 2. Rodzaje składek ZUS na umowie o pracę
 3. Stawki składki ZUS na umowie o pracę
 4. Składki ZUS na umowie o pracę – podsumowanie

Kto odprowadza składki ZUS?

W przypadku umowy o pracę, to pracodawca odpowiada za odprowadzenie składek ZUS na rzecz swoich pracowników. Jednakże, składki ZUS dla przedsiębiorców są inną kwestią. W sytuacji, gdy osoba prowadzi własną działalność gospodarczą, to ona sama musi zadbać o odprowadzenie składek ZUS przedsiębiorców. Warto zatem przyjrzeć się, kiedy przedsiębiorcy muszą odprowadzać składki ZUS, a kiedy nie.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą samodzielnie muszą odprowadzać składki. Warto jednak zwrócić uwagę, że istnieją pewne sytuacje, w których przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek ZUS na własną rzecz. Dotyczy to między innymi:

 • Osób, które prowadzą działalność gospodarczą, ale jednocześnie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy – wówczas składki ZUS są odprowadzane przez tego pracodawcę.
 • Przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek ZUS ze względu na osiąganie niskiego dochodu – tzw. małych ZUS-ów.
 • Osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pobierają emeryturę – wówczas nie muszą odprowadzać składek ZUS na własną rzecz.

Rodzaje składek ZUS na umowie o pracę

W przypadku umowy o pracę, wyróżniamy 5 składek obowiązkowych: emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową oraz na fundusz pracy.

Składki pracownika i pracodawcy są naliczane i opłacane w dwojaki sposób. Pracownik odpowiada za opłacenie składki emerytalnej, składki rentowej oraz składki chorobowej, które są potrącane z jego wynagrodzenia. Natomiast pracodawca odpowiada za opłacenie składki zdrowotnej, ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia rentowego oraz ubezpieczenia chorobowego na rzecz pracownika.

Składkę emerytalną odprowadza się na poczet przyszłych zobowiązań emerytalnych wobec pracownika. Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8 proc. podstawy wymiaru składki. Opłacana jest ona w części przez pracodawcę (6,5 proc. podstawy wymiaru), a w części przez pracownika (1,5 proc. podstawy wymiaru) i ​​gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa.

Ze składek chorobowych wypłacany jest zasiłek chorobowy za czas niezdolności pracownika do pracy, natomiast ubezpieczenie wypadkowe odpowiada za zapewnienie pracownikowi otrzymania świadczeń od ZUS w razie utraty niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub stwierdzenia choroby zawodowej.

Składki ZUS na umowie o pracę

Stawki składki ZUS na umowie o pracę

W przypadku umowy o pracę, reguły zapłaty składek obejmują różne aspekty, takie jak terminy opłacania, odliczenia składek oraz optymalizacja składek. Ważne jest, aby znać te zasady, aby prawidłowo rozliczać składki i uniknąć problemów związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Wysokość składek zależy od kilku czynników, takich jak podstawa wymiaru składki oraz minimalna składka zdrowotna. Składka zdrowotna obliczana jest na podstawie wynagrodzenia pracownika, a jej wysokość może być różna w związku ze zmianami w przepisach lub sytuacji pracownika. Warto zwrócić uwagę na archiwalne składki, które mogą być istotne przy rozliczeniach składek.

Stawki składek ZUS obliczamy na podstawie wynagrodzenie pracownika:

 • Składki emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru;
 • Składki rentowe – 8% podstawy wymiaru;
 • Składki chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru;
 • Składki wypadkowe – 1,67% podstawy wymiaru;
 • Fundusz pracy – 2,45% podstawy wymiaru.

Składki ZUS na umowie o pracę

Składki ZUS na umowie o pracę – podsumowanie

Istnieje wiele kluczowych aspektów związanych ze składkami ZUS na umowie o pracę, takie jak:

 • odpowiedzialność za odprowadzanie składek;
 • rodzaje składek;
 • stawki składki ZUS.

Jednakże zmieniające się co jakiś czas przepisy i normy związane z tym tematem bywają nieco trudne do opanowania dla przedsiębiorców prowadzących własne biznesy. Na szczęście od tego są biura rachunkowe, których zadaniem jest dbanie o dotrzymywanie terminów składek i właściwe ich obliczanie. Właśnie to oferuje EDF TAX. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!