PIT/O, bezpieczna e-księgowość

PIT/O

PIT/O to rzadko omawiany dokument, który pełni jednak istotną rolę, zwłaszcza dla osób korzystających z ulg podatkowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, aby pomóc czytelnikom zrozumieć, czym jest PIT/O, z jakich odliczeń można na nim skorzystać, kto wystawia ten dokument oraz jakie są jego najważniejsze aspekty. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

  1. Czym jest PIT/O?
  2. Co można odliczyć w PIT/O?
  3. Kto wystawia PIT/O?
  4. Podsumowanie

Czym jest PIT/O?

PIT/O to specjalny rodzaj zeznania podatkowego, który pozwala niektórym podatnikom na skorzystanie z ulg przy rozliczeniu swoich dochodów. Jest to załącznik, składany wraz z deklaracją PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Jest dostępny dla osób, które spełniają określone kryteria, pozwalające na skorzystanie z ulg podatkowych na dzieci, lub ulg podatkowych od darowizn, ulgi termomodernizacyjnej czy ulgi na Internet.

Dzięki temu podatnicy mogą obniżyć wysokość podatku dochodowego, we wskazanych sytuacjach. Warto jednak pamiętać, że aby skorzystać z ulgi należy wypełnić załącznik PIT/O i złożyć go wraz z główną deklaracją podatkową.

Co można odliczyć w PIT/O?

W przypadku PIT/O, podatnicy mogą odliczyć darowizny na rzecz kultu religijnego, krwiodawstwa lub celów charytatywnych, a także wydatki na cele rehabilitacyjne, na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego czy wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE.

Oprócz tego, PIT/O należy wypełnić, jeżeli chcemy skorzystać z ulg podatkowych niewymienionych w głównym zeznaniu podatkowym ani w formularzu PIT/D oraz PIT/BR. Przykłady takich ulg, jakie można odliczyć w PIT/O to, np.:

  • ulga na dzieci;
  • ulga rehabilitacyjna;
  • ulga na Internet
  • ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji.

PIT/O

Kto wystawia PIT/O?

Podatnik rozliczający ten formularz to osoba, która w danym roku podatkowym pragnie skorzystać z ulg podatkowych przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wystawia ją zawsze podatnik na podstawie dokumentów uprawniających do ulg lub przepisów prawa podatkowego.

Załącznik PIT/O służy podatnikom korzystającym z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych lub odliczeń bezpośrednio wymienionych w zeznaniach podatkowych. Kwota, którą można odliczyć, nie może przewyższać dochodu/przychodu (w przypadku odliczeń od dochodu/przychodu) lub podatku (w przypadku odliczeń od podatku), od których odliczana jest w zeznaniu.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, należy użyć wspólnego załącznika PIT/O. Jeśli zarówno mąż, jak i żona korzystają z odliczeń, należy wypełnić odpowiednie sekcje dla „podatnika” oraz „małżonka”. Jeśli małżonkowie rozliczają swoje dochody osobno i obaj korzystają z odliczeń, każdy z małżonków wypełnia i dołącza własny załącznik PIT/O do swojego zeznania podatkowego, podając dane identyfikacyjne obojga małżonków.

W takim wypadku należy wypełnić jeden druk zeznania PIT oraz dołączyć oświadczenie o wyborze wspólnego rozliczenia.

Podsumowanie

PIT/O jest specjalnym rodzajem zeznania podatkowego, pozwalającym niektórym podatnikom na rozliczenie swoich dochodów z uwzględnieniem ulg podatkowych. Ten rodzaj dokumentu można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, co może być bardzo korzystne ze względu na obniżenie podatku dochodowego, zwłaszcza wśród małżeństw, u których występują duże różnice w wysokości dochodów.

Warto pamiętać, że termin złożenia PIT wynosi zazwyczaj do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Rozliczenie PIT/O jest załącznikiem do głównej deklaracji podatkowej, jak np. PIT-28, PIT-36 czy PIT-37.

Współcześnie istnieją różne drogi rozliczenia PIT-u. Można zrobić to tradycyjnie poprzez uzupełnienie wydrukowanego formularza. Wygodną alternatywą są jednak strony internetowe. Druk ten wypełniany jest sam lub można po prostu wypełnić wskazane okienka, bez konieczności drukowania. Usługa Twój e-pit to wygodna opcja dla wielu osób. Nie trzeba w tym wypadku udawać się osobiście do urzędu, by go złożyć.

Osoby prowadzące własną działalność lub chcące takową założyć mają jednak znacznie więcej formularzy do wypełnienia, niż sam PIT. Aby zapewnić swojej firmie właściwie prowadzoną księgowość, warto skorzystać z usług biura rachunkowego. Zapraszamy do kontaktu z EDF TAX!